iinno-benelux

combining 

electric

intelligence 

enjoy the sunny life

met de longmax combiner box

Een combiner box, ook wel bekend als een combiner-panel of PV-combiner box, is een elektrisch apparaat dat wordt gebruikt in zonne-energiesystemen (fotovoltaïsche of PV-systemen). Het doel van de combiner box is om de gelijkstroom (DC) die wordt geproduceerd door zonnepanelen te combineren en naar een gemeenschappelijk punt te leiden voordat het naar de omvormer gaat.

In een typisch zonne-energiesysteem zijn er meerdere zonnepanelen die elk gelijkstroom produceren. De combiner box wordt meestal geïnstalleerd in de buurt van de zonnepanelen en bevat zekeringen of schakelaars om de stroom van de individuele zonnepanelen te regelen. De box heeft ook een DC-uitgang die is verbonden met de omvormer, die de gelijkstroom omzet in wisselstroom (AC) voor gebruik in het elektriciteitsnet of in een lokaal elektrisch systeem.

pv combiner box